Jeg vil delta!

Mangfold er en nøkkel til god innovasjon, og vi søker derfor mennesker fra ulike sektorer og profesjoner til å delta i Impact Challenge programmet. Du er velkommen til å søke om deltakelse i skjemaet på denne siden, både om du er gründer, har helsefaglig bakgrunn, er forsker eller akademiker, designer, bruker eller pårørende. Deltakelse er gratis.

Vi ønsker helst deltakelse gjennom hele programmet, da de ulike modulene fra Dypdykk til Innovasjonscamp bygger på hverandre. Det er derfor fint om du noterer deg følgende datoer:

Del 1: Innsikt – forstå utfordringer

  • 28. Mars - Dypdykk 1: Ungdom og utdanning

  • 11. April - Dypdykk 2: Individet og systemene

  • 25. April - Dypdykk 3: Arbeidstakeren og bedriften

Del 2: Ideutvikling – finn løsninger

  • 09. Mai - Levende bibliotek: møt mennesker med erfaring fra feltet

  • 24-26 Mai - Innovasjonscamp: bli med på å utforske mulige løsninger på utfordringer vi har identifisert

Del 3: Inkubasjon – fra idé til handling

  • Oppstart August - få hjelp til å realisere din gründervirksomhet innen psykisk helse. Del 3 har egen opptaksprosess der utvalgte initiativer vil få muligheten til å delta. Dersom du har en gründeridé og ønsker å søke deg med i inkubasjonsprogrammet, kan du krysse av for ditt ønske om deltakelse her også.

Fortell oss litt om din bakgrunn, hvorfor du er interessert i å delta, og hvilke arrangement du ønsker å delta på. Dessverre har vi et begrenset antall plasser på hvert arrangement, vi vil komme tilbake til deg for å bekrefte om du er tatt opp i programmet.

Navn *
Navn
Deltakelse
Jeg ønsker å delta på disse arrangementene: