Gründere 2017

Her finner du gründere som arbeider med nye, bedre løsninger for et aldersvennlig samfunn:


 

AbleOn Medical

AbleOn Medical jobber med produktutvikling for omsorgssektoren med mål om å skape brukervennlige produkter rettet mot å gjøre det enklere og tryggere for eldre og funksjonshemmede å klare seg hjemme lenger selv. Føre produkt de utvikler er et innovativt dusjsystem for reduksjon av fallulykker. AbleOn Medical vant i 2016 den prestisjetunge Nordic Independent Living Challenge med 1 million NOK i premie.

 

WeCare

WeCare er et Bergensbasert selskap som lager digitale omsorgsverktøy som hjelper familien å organisere omsorgen for sine eldre med mål om å hjelpe familier til å gi best mulig omsorgstjenester.

Friskus.jpg

Friskus - sosiale entreprenører

Friskus fremmer helseinnovasjon gjennom audmjuk tilnærming til kompleksiteten i offentleg og frivillig organisering. Gjennom samfunnsengasjement og god teknologisk forståing utviklar vi i samarbeid med kommunar ei brukarvenleg løysing for frivilligheit, som kan bidra til vekst og engasjement hjå kvar einskild og for velferdssamfunnet. Friskus samskapingsplattform er ein digital møteplass for aktivitet tilgjengeleg på nett og mobil. 

Jodacare

Jodacare ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie gjennom gode digitale kommunikasjonsverktøy. JodaCare er løsningen på utfordringen som helsepersonell har når de ønsker å informere pårørende, og hjelpen pårørende får når de ønsker dialog med dem som tar vare på deres kjære.

 
Aktivitetsdosetten.jpg

Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten ønsker å se til at mennesker med omsorgsbehov får mest mulig meningsfull tilværelse gjennom individuelt tilpassede aktiviteter. Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt, og aktivitetsdosetten ønsker å være et nasjonalt og internasjonalt anerkjent metode som ved systematisk bruk reduserer medisinforbruk og øker livskvalitet.

 

Sykling uten alder

Sykling uten alder er et prosjekt skal gi mennesker med begrenset tilgang til friluft en mulighet til å komme seg ut på tur. Frivillige sykkelpiloter kan ta med brukere. Det er frivillighetssentralene som står for organisering av tiltakene og i Bergen er tiltaket først og fremst rettet mot Solheim nord og Indre Laksevåg.

 

Motitech

Motitech har utviklet MOTiview- et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. I 2016 vant de Etablererprisen og MOTiview-konseptet er nå i bruk i 70 kommuner i Norge (pr vår 2017), og filmbiblioteket består av ca 800 (pr vår 2017) motivasjonsfilmer fra Nordkapp til Nord-Tyskland,Island til Helsinki.

 

Eldrevenn tilbyr tjenester rundt sosialt samvær rettet mot eldre. Mange pårørende kjenner at tiden ikke alltid strekker til. Da er det godt å vite at noen andre kan hjelpe deres kjære med det grunnleggende. Sosialt samvær er kanskje noe av det mest verdifulle mennesker, også eldre, kan ha i livet og er med på å øke menneskers livskvalitet og mestringsfølelse.