Årets tema: 

Et aldersvennlig samfunn

 
 

Vi vet den kommer, eldrebølgen. Den treffer oss i 2025, og allerede i 2040 vil en tredjedel av samfunnet være over 65 år. Norge står overfor en stor demografisk endring. Den eldre delen av befolkningen blir både større, og eldre. Dagens eldre er ressurssterke og vil stille krav til de tjenester samfunnet tilbyr. Særlig sterk vil veksten være blant de over 80 år. Det er de aller eldste som er storforbrukere av helsetjenester. Eldrebølgen stiller krav til nye løsninger og smartere bruk av ressursene i årene som kommer. 

Økt frivillig innsats blant seniorer blir et nødvendig virkemiddel i årene som kommer. Frivillighet kan også gi bedre livskvalitet og redusere ensomhet. Det blir stadig viktigere at eldre kan klare å bo hjemme lenger, og at de i størst mulig grad kan klare seg selv. Det blir stadig viktigere å holde seg frisk og sprek så lenge som mulig, da ressursene blir knappere i pleie og omsorgsektoren.

Hvordan kan vi proaktivt gå eldrebølgen i møte?

Høsten 2017 samlet Impact Challenge mennesker på tvers av fagfelt og sektorer for å finne løsninger som kan bidra til et mer eldrevennlig samfunn.

Områdene vi ville arbeide videre med i samarbeid med de eldre selv og fagpersoner, var:

  • En sunn og aktiv alderdom
  • Bo hjemme lenger
  • Være en ressurs og bidra
SSBtabell_rentegnet.jpg


 
Web_Program_aretstema.png
 

Har du spørsmål? Ta kontakt: 

Navn *
Navn