ImpactChallenge2017.jpg

Aldersvennlige Sammfunn

Årets Tema 2017

 
 

Vi vet den kommer, eldrebølgen. Den treffer oss i 2025, og allerede i 2040 vil en tredjedel av samfunnet være over 65 år. Norge står overfor en stor demografisk endring. Den eldre delen av befolkningen blir både større, og eldre. Dagens eldre er ressurssterke og vil stille krav til de tjenester samfunnet tilbyr. Særlig sterk vil veksten være blant de over 80 år. Det er de aller eldste som er storforbrukere av helsetjenester. Eldrebølgen stiller krav til nye løsninger og smartere bruk av ressursene i årene som kommer. 

Økt frivillig innsats blant seniorer blir et nødvendig virkemiddel i årene som kommer. Frivillighet kan også gi bedre livskvalitet og redusere ensomhet. Det blir stadig viktigere at eldre kan klare å bo hjemme lenger, og at de i størst mulig grad kan klare seg selv. Det blir stadig viktigere å holde seg frisk og sprek så lenge som mulig, da ressursene blir knappere i pleie og omsorgsektoren.

Hvordan kan vi proaktivt gå eldrebølgen i møte?

Høsten 2017 samlet Impact Challenge mennesker på tvers av fagfelt og sektorer for å finne løsninger som kan bidra til et mer eldrevennlig samfunn.

Områdene vi ville arbeide videre med i samarbeid med de eldre selv og fagpersoner, var:

  • En sunn og aktiv alderdom

  • Bo hjemme lenger

  • Være en ressurs og bidra

SSBtabell_rentegnet.jpg


 

En sunn og aktiv alderdom

Første dypdykk handler om hva som skal til for å legge til rette for en sunn og aktiv alderdom. Vi inviterer til en fremoverlent samtale mellom helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere for å avdekke barrierer og muligheter for mer eldrevennlig samfunn.

Å bo hjemme lengre

I andre dypdykk ser vi på hva som skal til for å få flere eldre til å kunne bo hjemme lenger. Helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere inviteres til å dele sine tanker om hvordan en kan bo hjemme og tilrettelegge samfunnet slik at en kan være selvstendig lenger.

Å være en ressurs

Livet slutter ikke når en blir pensjonist, og det tredje dypdykket handler om hvordan eldre kan bidra lenger. Ulike aktiviteter kan bidra til en mer meningsfull hverdag hvor en får brukt sine ressurser aktivt. Frivillighet blir samtidig mer viktig i møte med manglende arbeidskraft og et større omsorgsbehov.

Web_Program_aretstema.png
 

Har du spørsmål? Ta kontakt: 

Navn *
Navn