Back to All Events

Dypdykk 1: En sunn og aktiv alderdom

  • Impact Hub Bergen 3 Holmedalsgården Bergen, Hordaland, 5003 Norway (map)

Formål med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til eldrebølgen. Gjennom en rekke korte innlegg vil vi belyse ulike sider ved de demografiske endringene vi går i møte. Vi henter inspirasjon fra løsninger som fungerer bra i andre land og byer, og presenterer disse. Gründervirksomheter trekkes inn som case. Det blir også en workshop-del hvor du som deltaker selv kan dykke ned i ulike områder og definere hvilke barrierer en bør arbeide for å løse.

Første dypdykk handler om hva som skal til for å legge til rette for en sunn og aktiv alderdom. Vi inviterer til en fremoverlent samtale mellom helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere for å avdekke barrierer og muligheter for mer eldrevennlig samfunn.

Tid og sted: 28. September klokken 18 – 21, hos Impact Hub Bergen

Program: 

DYPDYKK 1: hvordan sikre en sunn og aktiv alderdom for flere?

18.00: Velkommen til Impact Challenge
            ved arrangør Impact Hub Bergen

18.05:  Åpningsord
            ved Vigdis A. Gåskjenn, Byråd for helse og omsorg

18.15:  Alder er intet hinder, fordommer derimot..

            ved Tobba T. Sudmann Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen på Vestlandet

18.30:  Hverdagsrehabilitering
            ved Linda Dalsgård, Programkoordinator, Smart Omsorg, Bergen kommune

18.45: Lek mer! Bruk av spillteknologi for en aktiv alderdom

           ved Beatrix Vereijken, professor ved institutt for nevromedisin og    
            bevegelsesvitenskap,  NTNU, leder for NTNU helseprosjekt EXACT.

19.05: Norge et land for aktive seniorer
            ved Mette Aanes, Førsteamenuensis, Sosialpsykolog, PhD i Folkehelse,
            Høgskolen på Vestlandet

19.15: Livskvalitet og god helse satt i system
          ved Lone Koldby, gründer av Aktivitetsdosetten

19.25: Mulighetene ligger i motivasjonen
           ved Jon Ingar Kjenes, CEO i Motitech

19.35: Pause

19.50: Workshop: muligheter og barrierer for en sunn og aktiv alderdom

20.30: Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum.

21.00: Takk for i dag og tema for neste Dypdykk.

 

Earlier Event: September 7
Infomøte
Later Event: October 19
Dypdykk 2: Å bo hjemme lengre