Helsevesenet i Norge er blant de beste i verden. Vi har gode levekår og vi lever stadig lenger. Likevel er det mange utfordringer. Et stadig økende antall mennesker oppsøker helsevesenet med behov for oppfølging og behandling av psykiske vansker. Det er kø inn på psykologistudiet, men samtidig er det mangel på psykologtjenester.

Enkelte hevder at samfunnet beveger seg så fort fremover, og arbeidspresset er blitt så stort at menneskets egen biologiske utvikling ikke klarer å henge med. Stadig flere oppsøker helsetjenestene på grunn av psykiske symptomer, særlig angst og depresjon. Det varsles også om et stort og økende antall unge med psykiske plager. Digitaliseringen og sosiale medier fører til andre utfordringer enn hva vi hadde for bare få år siden - som økt press på å fremstå som ́perfekt`, økt informasjonsmengde, mobbing i sosiale medier, økt tilgjengelighet og samtidig økt ensomhet.

Psykiske plager har blitt den hyppigste årsaken til at folk oppsøker fastlegen. Har en først havnet utenfor på grunn av psykiske vansker, kan det være vanskelig å komme inn igjen i arbeidslivet. I et effektivitetssamfunn kan det også være krevende å stå i jobb uten tilrettelegging dersom en har psykiske lidelser. Det kan samtidig oppleves som tabu å ta opp slike vansker med sin arbeidsgiver.

Hvordan kan vi skape et samfunn som bidrar til bedre psykisk helse?

Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, psykisk syke, pårørende, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og helsevesen. Programmet vil sette fokus på sentrale utfordringer knyttet til forebyggende psykisk helsevern i skole og utdanning, ønsker å fremme et inkluderende arbeidsliv og bidra til bedre psykisk helse for folk flest.

Områdene vi ville arbeide videre med i våre programkvelder, er:

  1. Barn og unge:
    Psykisk helse blant unge i utdanning

  2. Individ i møte med systemene:
    Forebygging av psykiske helseplager

  3. Bedrift og arbeidstaker:
    Et inkluderende arbeidsliv