Back to All Events

Dypdykk 1: Barn, unge og utdanning

  • Impact Hub Bergen Holmedalsgården 3 Bergen, Hordaland Norway (map)

Velkommen til første dypdykk i Fase 1 av Impact Challenge programmet!

Formålet med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse. Gjennom en rekke korte innlegg vil vi belyse ulike sider for bedre psykisk helse. Gründervirksomheter trekkes inn som case. Det blir også en workshop hvor du som deltaker selv kan dykke ned i ulike områder og definere hvilke barrierer en bør arbeide for å løse.

Hvordan kan vi forebygge og legge til rette for sunn psykisk helse hos barn & unge?

Program, 28. mars klokken 17-21.00: Dypdykk 1: Barn, unge og utdanning

 17.00: Velkommen til Impact Challenge programmet, ved Impact Hub Bergen

17.10: Åpningsord ved fungerende sosialbyråd Per Arne Larsen

17.15: Lavterskel psykisk helsetilbud - for hvem, hva og hvordan?

bilde%2BMaria.jpg

MARIA LØVVIK NORHEIM - Psykologspesialist, Avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie, Bergen kommune

Maria er psykolog med spesialistområde barn og unge, utdannet i 2005 – har jobbet med barn og unge i PPT (skole), spesialisthelsetjeneste og psykiske helsetjenester i kommunen. Siden 2017 med å planlegge og utvikle tjenester for barn og unge i kommunen og nå i nyetablert avdeling for kunnskapsutvikling.

17.30: Hva er oppsøkende arbeid, og hvorfor er det et viktig bidrag i tjenesteutvikling på det sosialfaglige feltet?                 

Bilde+til+presentasjon_J.bjerkevik+%281%29.jpg

JOACHIM BJERKEVIK - Enhetsleder Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og –tilsyn

Utekontakten er en byomfattende kommunal tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid på offentlige arenaer og skoler skal Utekontakten legge til rette for tidlig innsats, identifisering av ungdommer som strever med ulike utfordringer, samt utforming av presise hjelpetiltak tilpasset den enkeltes behov. Joachim har nærmere 20 års erfaring med arbeid på det oppsøkende feltet, og er i dag leder for Utekontaktens tjenester, Barnevernvakten og avdeling for fosterhjemsveiledning og –tilsyn i Etat for barn og familie i Bergen kommune.

17.45: Hva må være samfunnets ansvar for å beskytte barn mot omsorgssvikt og overgrep?  

BW_Bilde_HWD.jpg

HEIDI WITTRUP DJUP - Daglig leder, Klinikk for krisepsykologi

Heidi Wittrup Djup er psykolog og spesialist innen samfunnspsykologi. Hun jobber til daglig som barnefaglig sakkyndig og som leder for Klinikk for krisepsykologi. Hun sitter i Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg, og er svært opptatt av samfunnets rolle når det gjelder barns omsorgsbetingelser, utvikling og rett til beskyttelse.

18.00: Pause

18.15: Hvilke kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og ungdom bør tettes?            

IMG_0288_shv.jpg

IDA SVEGE - Seniorrådgiver for Kavlifondets helseforskningsprogram og i ExtraStitelsen

Ida er seniorrådgiver for Kavlifondets helseforskningsprogram og i ExtraStiftelsen, som begge finansierer helseforskning og helserelaterte prosjekter. Interesserer seg spesielt for å forbedre beslutningsprosessene for forskningsfinansiering, utvikle tiltak og programmer for behovsidentifisert forskning, og fremme initiativ for åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet i forskningen. Har egen forskererfaring fra spesialisthelsetjenesten innen feltene fysioterapi/ortopedi, traumatologi og evaluering av målemetoder.

18.30: Hvorfor faller noen barn mellom alle stolene?

Bj.Helge.jpg

BJØRN HELGE GUNDERSEN -Psykolog, Deloitte

Bjørn Helge Gundersen er psykolog og arbeider med leder- og organisasjonsutvikling i Deloitte. Han har lenge vært opptatt av barns oppvekstsvilkår og arbeidet i organisasjonen «Voksne for barn» og er forfatter av boken «Forebyggende barne- og ungdomsarbeid - samordning og samarbeid i oppvekstmiljøet»

18.45: Hvordan inkludere dem som kjenner utfordringene aller best?

IMG_4755.jpg

BASTE BRUARØY - Daglig leder, Hyssingen Produksjonsskole

Baste Bruarøy har de siste 15 år arbeidet innenfor psykisk helse vern, rusomsorg/psykiatri og som Daglig leder for Hyssingen & Hardanger produksjonsskole. Baste kommer egentlig fra hotell og restaurant bransjen hvor han i 9 år var utenlands. Brenner for ungdom generelt og det å sammen skape muligheter.

19.00: Hvordan være en fritidsarena som aktivt fremmer god psykisk helse for alle?

_MG_5691-Lars_shv.jpg

LARS HÅBERG OTTESEN - Prosjektkoordinator for Forandringshuset i Loddefjord.

Lars har som prosjektkoordinator for Forandringshuset i Loddefjord, og i ulike roller i folkehøgskole og fra organisasjoner i ideell sektor jobbet tett på ungdommer som opplever utenforskap, psykiske helseplager og psykisk sykdom. Har hatt tett kontakt med offentlige behandlings- og oppfølgingstjenester gjennom ungdommene han har jobbet med. 

19.15: Pause

19.30: Workshop

 21.00: Takk for i dag

Facebook arrangement: https://www.facebook.com/events/2221749011270011/

Earlier Event: January 23
Infokveld