Dypdykk 3: Bedrift og arbeidstaker
Apr
25
5:00 PM17:00

Dypdykk 3: Bedrift og arbeidstaker

Hvordan inkludere og tilrettelegge arbeidsplassen for mennesker med psykiske utfordringer?

Det tredje dypdykket handler om inkluderende arbeidsliv og hvordan arbeidstakere kan tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med psykiske utfordringer.

Program 25. April klokken 17-21.00:

Dypdykk 3: Bedrift og arbeidstaker - et inkluderende arbeidsliv

17.00: Velkommen til Impact Challenge

17.15: Hvordan kan arbeidsgivere bidra til bedre psykisk helse?

Abbas Sharifian jobber til daglig som seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Vestland. Han bistår virksomheter i å oppnå deres målsettinger i IA- arbeidet. Han har fagbakgrunn i arbeids- og organisasjonspsykologi og helsefremmende arbeidsplasser. Abbas holder en rekke arbeidslivskurs innen «Arbeid og psykisk helse»  og «forebyggende- og helsefremmende arbeidsmiljø».


17.30: Trenger vi egentlig mer helsekost? Burde vi ikke heller selge ny digital medisin via apotek? En refleksjon om kvalitetskriterier for digitale helsetjenester.

Yngvar Skar er en generalist med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor gjennom engasjement i private start-ups og ansettelse i nordiske selskap/offentlige institusjoner. Yngvar er nå ansatt i Helse Vest IKT som innovatør og bruker mesteparten av sin tid som delprosjektleder i forskningsprosjektet INTROMAT som har fokus på adaptiv teknologi og mental helse.


17.45: Hvilke barrierer må vi komme forbi for å lykkes med inkluderende arbeid?

Silje Bolstad er spesialpedagog og har bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på barnevernsbolig for barn fra 0-12 år, på akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus og de siste 11 årene har jeg jobbet med attføring med deltakere fra NAV. Hun har i den perioden jobbet innom alle tiltakene i NAV hvor deltakerne er ment å komme ut i et ordinært arbeid på slutten av tiltaksløpet. Hun er i dag fagleder og personalansvarlig for tiltakene AFT, lærlingprogrammet, og deres servicekurs for flyktninger. AFT tiltaket omfatter også deres MB program hvor de utdanner erfaringskonsulenter.

Resten av programmet vil legges ut rett over påske.


View Event →
Tenkemiddag: Levende bibliotek
May
9
5:00 PM17:00

Tenkemiddag: Levende bibliotek

Møt mennesker med erfaringer vi kan lære av – de stiller som levende bøker i kveldens bibliotek.

Vi inviterer til en tenkemiddag med et LEVENDE BIBLIOTEK, et format vi har lånt fra frivillig sektor der et utvalg mennesker med ulik bakgrunn stiller seg til disposisjon som kveldens ´bøker`. Deres erfaringer – om det er som pasient, pårørende eller helsefaglig person – blir presentert som bøker deltakerne kan få lese denne kvelden. Hver bok disponerer hvert sitt bord, deltakerne kan låne et lånekort med ønsket bok og får et gitt antall minutter sammen med boken. Endelig er det lov til å stille de spørsmålene som en normalt sett ikke tør å spørre! Etter et stykke tid kan boken byttes med en ny. Vi gleder oss til en kveld med gode samtaler om tema som betyr noe!

Vi er i prosess med å finne kveldens bøker, og temaer som er blitt foreslått av deltakere i programmet, og som kan være aktuelle er:

1. Vold og sinnemestring  

2. Alkoholisme, rus og psykisk helse

3. Pårørendeperspektivet

 4. Løvetannbarn/brukerperspektivet: Hvorfor klarte han/ hun seg ? Hva savnet han/hun i omgivelsene og i hjelpeapparatet ? 

5. Sorg-sykdom i familien, eller venner, dødsfall (plutselig krise eller selvmord)

6. Krisepsykologi- traumatiske hendelser, ulykker, kriser eller katastrofer

7. Internett/nettvett/sosiale medier - overgrep, misbruk bilder

 8. Varsling og konsekvenser for varslerens psykiske helse, rettigheter

9. Krisemottak

10. Det offentlige sin rolle innen forebyggende arbeid innen psykisk helse

View Event →
Innovasjonscamp
May
24
to May 26

Innovasjonscamp

Utvikle løsninger på ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Bli med på en inspirerende helg der du arbeider i tverrfaglige grupper og utvikler løsninger på ulike problemstillinger innen psykisk helse. Du vil bli presentert for nye perspektiver samtidig som du lærer innovasjonsmetodikk i praksis. Våre prosessledere, coacher og designere vil lose dere trygt gjennom. Det blir også rikelig med hygge, god mat, underholdning og du blir garantert kjent med nye mennesker underveis.

View Event →

Dypdykk 2: Individ og samfunn - i møte med systemene
Apr
11
5:00 PM17:00

Dypdykk 2: Individ og samfunn - i møte med systemene

I dypdykk nr 2 fokuserer vi på: Hvordan gjøre det lettere for den enkelte å ta vare på sin egen psykiske helse i møte med systemene?

Formålet med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse. Gjennom en rekke korte innlegg vil vi belyse ulike sider for bedre psykisk helse. Gründervirksomheter trekkes inn som case. Det blir også en workshop hvor du som deltaker selv kan dykke ned i ulike områder og definere hvilke barrierer en bør arbeide for å løse.

View Event →
Dypdykk 1:   Barn, unge og utdanning
Mar
28
5:00 PM17:00

Dypdykk 1: Barn, unge og utdanning

Første dypdykk handler om hva som skal til for å forebygge og legge til rette for sunn psykisk helse hos barn og unge. Vi inviterer til en fremoverlent samtale mellom helsefagarbeidere, forskere, bruker, utviklere, designere og gründere for å avdekke barrierer og muligheter for bidra til en bedre psykisk helse for barn og unge.

View Event →
Infokveld
Jan
23
5:00 PM17:00

Infokveld

Kom innom for en uforpliktende prat og få mer informasjon om deltakelse i programmet.

Programmet består av tre dypdykk, en tenkemiddag og en innovasjonscamp, før vi går over i inkubasjonsfasen. Målet med hvert dypdykk er å avdekke utfordringer og muligheter innen feltet psykisk helse med fokus på barn og unge i utdanning, på individ-samfunnsnivå og i arbeidslivet. Programmets deltakere blir utfordret på å arbeide frem potensielle løsninger på utfordringene vi finner. I tenkemiddagen kan du bli bedre kjent med mennesker som kjenner utfordringene på kroppen. I Innovasjonscampen utvikler vi løsninger på utfordringer vi har avdekket underveis, og i inkubasjonsfasen arbeider vi for å gjøre utvalgte løsninger til varige initiativer.

View Event →
Infolunsj
Jan
23
12:00 PM12:00

Infolunsj

Kom innom for en uforpliktende prat og få mer informasjon om deltakelse i programmet.

Programmet består av tre dypdykk, en tenkemiddag og en innovasjonscamp, før vi går over i inkubasjonsfasen. Målet med hvert dypdykk er å avdekke utfordringer og muligheter innen feltet psykisk helse med fokus på barn og unge i utdanning, på individ-samfunnsnivå og i arbeidslivet. Programmets deltakere blir utfordret på å arbeide frem potensielle løsninger på utfordringene vi finner. I tenkemiddagen kan du bli bedre kjent med mennesker som kjenner utfordringene på kroppen. I Innovasjonscampen utvikler vi løsninger på utfordringer vi har avdekket underveis, og i inkubasjonsfasen arbeider vi for å gjøre utvalgte løsninger til varige initiativer.

View Event →