Back to All Events

Dypdykk 3: Bedrift og arbeidstaker

  • Impact Hub Bergen Holmedalsgården 3 Bergen, Hordaland Norway (map)

Hvordan inkludere og tilrettelegge arbeidsplassen for mennesker med psykiske utfordringer?

Det tredje dypdykket handler om inkluderende arbeidsliv og hvordan arbeidstakere kan tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med psykiske utfordringer.

Program 25. April klokken 17-21.00:

Dypdykk 3: Bedrift og arbeidstaker - et inkluderende arbeidsliv

17.00: Velkommen til Impact Challenge

17.15: Hvordan kan arbeidsgivere bidra til bedre psykisk helse?

Abbas Sharifian jobber til daglig som seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Vestland. Han bistår virksomheter i å oppnå deres målsettinger i IA- arbeidet. Han har fagbakgrunn i arbeids- og organisasjonspsykologi og helsefremmende arbeidsplasser. Abbas holder en rekke arbeidslivskurs innen «Arbeid og psykisk helse»  og «forebyggende- og helsefremmende arbeidsmiljø».


17.30: Trenger vi egentlig mer helsekost? Burde vi ikke heller selge ny digital medisin via apotek? En refleksjon om kvalitetskriterier for digitale helsetjenester.

Yngvar Skar er en generalist med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor gjennom engasjement i private start-ups og ansettelse i nordiske selskap/offentlige institusjoner. Yngvar er nå ansatt i Helse Vest IKT som innovatør og bruker mesteparten av sin tid som delprosjektleder i forskningsprosjektet INTROMAT som har fokus på adaptiv teknologi og mental helse.


17.45: Hvilke barrierer må vi komme forbi for å lykkes med inkluderende arbeid?

Silje Bolstad er spesialpedagog og har bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på barnevernsbolig for barn fra 0-12 år, på akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus og de siste 11 årene har jeg jobbet med attføring med deltakere fra NAV. Hun har i den perioden jobbet innom alle tiltakene i NAV hvor deltakerne er ment å komme ut i et ordinært arbeid på slutten av tiltaksløpet. Hun er i dag fagleder og personalansvarlig for tiltakene AFT, lærlingprogrammet, og deres servicekurs for flyktninger. AFT tiltaket omfatter også deres MB program hvor de utdanner erfaringskonsulenter.

Resten av programmet vil legges ut rett over påske.