Samarbeidspartnere2.png
 
 
Logo-bergen-kommune-IH-nettside.jpg
leve.jpg
LPP.jpg
Spero_Norway_name_300x100.png
 

Initativtaker


Som landets første co-workinghus og senter for sosial innovasjon er Impact Hub Bergen en sentral aktør i Bergens gründermiljø og innovasjonsapparat. Impact Hub drifter 720 m2 på Bryggen midt i hjertet av Bergen. Impact Hub har 60+ medlemmer som arbeider for å løse grønne og sosiale samfunnsutfordringer, og er initiativtaker til en rekke arrangementer og programmer med fokus på å bidra til flere samfunnsnyttige løsninger. Impact Hub er del av et globalt nettverk med 102 Hub`er i ulike byer og 15.000 medlemmer på verdensbasis.

Her kan du lese mer om Impact Hub Bergen.

Her kan du lese mer om Impact Hub Globalt.


Programpartnere


Kavlifondet består av overskudd fra Kavli og Q-meieriene og  fondet støtter gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur. I 2016 Kavlifondet prosjekter for over 72 millioner kroner i 18 land, og støtter prosjekter som har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Målet er at  støtten de gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.

Sparebanken Vest ble etablert på filantropisk grunnlag av og for Vestlendinger med et sterkt engasjement for folk i regionen, og er landets tredje største sparebank. De bidrar  til vekst innenfor næringslivet på Vestlandet, med alt fra store konferanser til innovasjonspriser og aktiv deling av egen og andres kompetanse.

Hordaland Fylkeskommune har som visjon å være "attraktiv og nyskapende" med et samfunnsoppdraget om å utvikle Hordaland basert på verdiene “Kompetent, offensiv og i dialog”. Hordaland fylkeskommune skal stimulere til innovasjon og entreprenørskap i regionen.

Bergen kommune har i sin strategiske næringsplan for Bergensregionen 2015-2025 satt som ambisjon at ´Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling`.


 

Kompetansepartnere


Impact Challenge inviterer relevante fagmiljø inn som kompetansepartnere. Som kompetansepartner deltar en i programmet, bidrar med egen kompetanse og nettverk, og bidrar ved å holde innlegg og/eller som mentor og veileder for nye løsninger. Er du interessert i å bli kompetansepartner er det bare til å ta kontakt!

Bergen kommune - Etat for barn og unge har ansvar for en hel rekke av kommunens helsetjenester for barn og unge og deres familier.

Bergen kommune - Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunens bydelsvise avdelinger for psykisk helse for voksne. 

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.  

Spero er en uavhengig, livsynsnøytral, ideell organisasjon dedikert til å jobbe for og med personer som opplever utfordringer med rus, psykisk helse og fattigdom