Om programmet:

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere
nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer.
Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning
som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem
som kjenner utfordringene aller best.

timeline_webside_om programmet.jpg

Programmet er delt inn i tre faser:

1.   Innsikt og inspirasjon

        KUNNSKAP OM utvalgte sosiale og miljømessige utfordringer.


 

2:   Idéutvikling og idéfangst

      IDEUTVIKLING AV nye løsninger på VALGTE SAMFUNNSutfordringer.  


 

3: Inkubasjon og implementering

     De beste løsningene videreutvikles i et inkubasjonsprogram.

Første fase er åpen for alle som ønsker å være med. Denne første delen er en læringsreise, hvor vi dykker ned i barrierer og utfordringer vi må komme forbi og utforsker hva som skal til for å skape gode og varige løsninger som treffer ekte behov. Deltakerne fra fase 1 er velkommen til å bli med i fase 2.

Fase 2 er den kreative fasen hvor løsninger utvikles basert på den innsikt deltakerne har fått i fase 1.I fase 2 ønsker vi forpliktende deltakelse om å være med videre i prosessen ut programmets varighet (9 måneder) slik at løsningene som genereres kan bli til realiserbare prosjekter dersom de blir valgt ut. 

Fase 3 er for dem som har utviklet løsninger med potensiale for å bli til realiserbare prosjekter og mulige bedrifter. For å delta i denne fasen må en gjennom en utvelgelse og opptaksprosess. De beste løsningene får delta i inkubasjonsprogrammet og får mentor,  kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.

 
Footer_impactchallenge_delta.png