Om programmet

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

timeline_webside_om programmet.jpg

Programmet er delt inn i tre faser:

1.   Innsikt og inspirasjon

        KUNNSKAP OM utvalgte sosiale og miljømessige utfordringer.

2:   Idéutvikling og idéfangst

      IDEUTVIKLING AV nye løsninger på VALGTE SAMFUNNSutfordringer.  

3: Inkubasjon og implementering

     De beste løsningene videreutvikles i et inkubasjonsprogram.

Første fase er åpen for alle som ønsker å være med. Denne første delen er en læringsreise, hvor vi dykker ned i barrierer og utfordringer vi må komme forbi og utforsker hva som skal til for å skape gode og varige løsninger som treffer ekte behov.

Fase 2 er den kreative fasen hvor løsninger utvikles basert på den innsikt deltakerne har fått i fase 1. I fase 2 ønsker vi forpliktende deltakelse om å være med videre i prosessen ut programmets varighet (6 måneder) slik at løsningene som genereres kan bli til realiserbare prosjekter dersom de blir valgt ut. 

Fase 3 er for dem som har utviklet løsninger med potensiale for å bli til realiserbare prosjekter og mulige bedrifter. For å delta i denne fasen må en gjennom en utvelgelse og opptaksprosess. De beste løsningene får delta i inkubasjonsprogrammet og får mentor,  kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.

Deltakelse i programmet er gratis.

 

"Impact Challenge er noe av det bedre jeg har vært med på. Det er helt unikt å kunne delta i en så fri setting og gå på oppdagelse i krevende temaer sammen med kompetente og erfarne mennesker med ulik bakgrunn. For meg passer det veldig bra å treffe og jobbe med folk på denne måten. Jeg er veldig imponert og synes programmet er et utrolig bra tiltak!"

Deltaker, Impact Challenge 2019