Inkubasjonsprogram for sosial innovasjon

I 2018 vil 5 bedrifter få mulighet til å bli tatt opp i et inkubasjonsprogram spesielt designet for sosial innovasjon.

Alle med en løsning eller idé av samfunnsnytte er velkommen til å søke. Løsninger for et aldersvennlig samfunn blir prioritert.  

Programmet er i regi av Impact Hub Bergen og i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune.

 

Søknadsfrist: 20.januar  

Oppstart 17. februar 2018 - varer til 20.juni 2018.

Gratis deltakelse.

 

 
impactchallenge-0744.jpg

Deltakere vil få tilgang på:

 

Kurspakker:

Gjennom programmet vil du som deltaker få kursing fra dyktige fagfolk innen ulike nyttige kategorier når man starter et selskap. Sosial entreprenører har ofte et annet utgangspunkt når man jobber med forretningsutvikling, finansiering o.l enn tradisjonell næringsliv. Derfor vil alle kursene vi tilbyr være tilpasset og ta hensyn til de problemstillingene man møter på når man jobber med sosial innovasjon.  

Det er planlagt totalt 9 kursdager innen temaer som:

Forretningsmodellering, Proaktiv Planlegging, Strategi, Økonomisk planlegging, Markedsføring, Salg, Finansiering, personlig gjennomslagskraft og presentasjonsteknikk, Søknadsskriving og Ledelse- og organisasjonsutvikling. Merk at datoene nedenfor er tentative og kan endres.

 

Skreddersydd oppfølging:

I tillegg til felles kursing, vil du som deltaker få et skreddersydd én-til én veiledning med en rådgiver som hjelper deg å kartlegge bedriften og som følger deg opp underveis i programmet og som sørger for at du får relevant og nyttig kompetansepåfyll for din bedrift gjennom programmet.

 

Mentortjenester:

Hver gruppe vil bli koblet til mentortjenester med enten fageksperter eller forretningsutviklere og alle vil få disponsert ca 10 mentortimer for veiledning og rådgivning i løpet av programmet.

 

Medlemskap hos Impact Hub Bergen:

Som deltaker i inkubasjonsprogrammet vil du få fullverdig flex medlemskap hos Impact Hub Bergen i 6 måneder!  Som flex medlem av Impact Hub kan du benytte deg av kontorfasilitetene, få prioritert invitasjon til både sosiale og faglige arrangementer i regi av Impact Hub eller i regi av medlemmer av Impact Hub Bergen, og ikke minst får du et bredt nettverk innen sosialt entreprenørskap. Via medlemskapet vil du også få en god arena for å teste og utvikle ditt konsept & et ekstra sett med  “Hub kollegaer” man kan sparre med og lære fra.  Impact Hub er i høy grad basert på tillit og inkludering og det er forventet at en som medlem bidrar og tar del i fellesskapet på huset.

 

Startpakke Kommunikasjon:

Deltakere av inkubasjonsprogrammet vil få startpakke Kommunikasjon med hjelp til å utvikle visuell profil med logo.

 

Delfinaler og Konkurranser:

Underveis i programmet kommer det til å bli noen premier i form av bedrifts pitching, utvidet startpakke kommunikasjon, rådgivningstjenester, inspirasjon og påfyll, utvidet flex-medlemskap hos Impact Hub.

 

Sosialt nettverk:

Utenomfaglige aktiviteter vil bli en viktig del av programmet, og det vi legger opp til jevnlige sosiale samlinger, inspirasjonsforedrag og networking event!

 

Om Impact Hub Bergen:

Impact Hub Bergen er et gründerhus med en unik kompetanse innen sosial innovasjon og entreprenørskap. Helt siden starten i 2011 har huset jobbet med samfunnsrelaterte utfordringer, både gjennom programmer, eventer, prosesser og gjennom medlemmene våre. Ca 50% av dagens medlemmer er  i kategorien sosial entreprenører og jobber med alt fra folkehelse til velferdsteknologi. Den andre 50% er i stor grad yrker som grafisk designere, fotografer, andre kreative yrker, utviklere eller eller frilansere som bidrar med nyttig kompetanse på huset.

Impact Hub Bergen har en internasjonal tyngde og er del av et av verdens største nettverk for sosial innovasjon med 102 Hubber og over 15.000 medlemmer globalt. Kun i Bergen har vi hatt over 40 nasjonaliteter koblet til huset og per dags dato har vi medlemmer fra Frankrike, England, Tyskland, Danmark, Sverige, Costa Rica, Australia & USA.  

 

impactchallenge-0913.jpg

 

KURSOVERSIKT

- mrk: kan komme endringer

 

Januar:

Rekruttering av deltakere. Få på plass og forberede teamene.

 

Februar:

UKE 4 - 7: Én til én veiledning: Kartlegging av bedrift

17.02: Lean Start Up/ Forretningsutvikling

26.02 - 02.03 Vinterferie

 

Mars:.

15 - 17.03:  Proaktiv planlegging
26.03 - 02.04 Påskeferie

 

 

 

 

 

impactchallenge-0908.jpg

 

 

 

 

April:

05.04.18: Lean Startup 2

12.04.18: Salg og markedsføring

 

Mai:

03.05.18: Økonomisk planlegging og finansieringsordninger 

 

Juni:

05.06.18: Personlig gjennomslagskraft & presentasjonsteknikk

13.06.18:  Ledertrening - organisasjons og kulturbygging

15.06.18: Sommefest og avslutning program