Inkubasjonsprogram for sosial innovasjon

HØSTEN 2019 vil ET UTVALG bedrifter få mulighet til å bli DEL AV VÅRT inkubasjonsprogram spesielt designet for sosial innovasjon.

Alle med en løsning eller idé av samfunnsnytte er velkommen til å søke. VIRKSOMHETER INNEN PSYKISK HELSE blir prioritert.  

Programmet er i regi av Impact Hub Bergen og i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune.

 

Søknadsfrist: 15 AUGUST 2019  

OppSTART SEPTEMBER 2019

Gratis deltakelse 

 
innovasjonscamp.jpg

 “Vi kom til Impact Challenge med et nystartet selskap og en umoden ide. At vi likevel ble akseptert i Impact Challenge programmet ga oss selvtillit og en pangstart på utviklingen av selskapet.

Programmet ga oss betydelig hjelp med ide- og konseptutviking. Det at Impact Hub hadde troen på både ideen og oss som selskap betydde veldig mye i denne fasen.”

Lillian & Kathleen, LifePlanner

Deltakere vil få tilgang på:

 
Kurspakker:

Gjennom programmet vil du som deltaker få kursing fra dyktige fagfolk innen ulike nyttige kategorier når man starter et selskap. Sosial entreprenører har ofte et annet utgangspunkt når man jobber med forretningsutvikling, finansiering o.l enn mer tradisjonell forretningsutvikling. Derfor tilstreber vi at alle kursene vi tilbyr vil være tilpasset og ta hensyn til de problemstillingene man møter på når man jobber med sosial innovasjon.  

Det er planlagt totalt 9 kursdager innen temaer som:
Forretningsmodellering, Proaktiv Planlegging, Strategi, Økonomisk planlegging, Markedsføring, Salg, Finansiering, personlig gjennomslagskraft og presentasjonsteknikk, Søknadsskriving og Ledelse- og organisasjonsutvikling. Temaene vil også defineres når vi har møtt deltakerne i programmet slik at vi treffer deltakernes behov.

Skreddersydd oppfølging:

I tillegg til felles kursing, vil du som deltaker få et skreddersydd én-til én veiledning med en rådgiver som hjelper deg å kartlegge bedriften og som følger deg opp underveis i programmet og som sørger for at du får relevant og nyttig kompetansepåfyll for din bedrift gjennom programmet.

Mentortjenester:

Hver gruppe vil bli koblet til mentortjenester med enten fageksperter eller forretningsutviklere og vil få ca 10 mentortimer med veiledning og rådgivning i løpet av programmet.

Medlemskap hos Impact Hub Bergen:

Som deltaker i inkubasjonsprogrammet vil du få fullverdig flex medlemskap hos Impact Hub Bergen i 6 måneder!  Som flex medlem av Impact Hub kan du benytte deg av kontorfasilitetene, få prioritert invitasjon til både sosiale og faglige arrangementer i regi av Impact Hub eller i regi av medlemmer av Impact Hub Bergen, og ikke minst får du et bredt nettverk innen sosialt entreprenørskap. Via medlemskapet vil du også få en god arena for å teste og utvikle ditt konsept & et ekstra sett med  “Hub kollegaer” man kan sparre med og lære fra.  Impact Hub er i høy grad basert på tillit og inkludering og det er forventet at en som medlem bidrar og tar del i fellesskapet på huset.

Startpakke Kommunikasjon:

Deltakere av inkubasjonsprogrammet vil få startpakke Kommunikasjon med hjelp til å utvikle visuell profil med logo.

Konkurranse og premiering:

Underveis i programmet kan det bli premiering i form av bedrifts pitching, utvidet startpakke kommunikasjon, rådgivningstjenester, inspirasjon og påfyll, utvidet flex-medlemskap hos Impact Hub.

Sosialt nettverk:

Utenomfaglige aktiviteter vil bli en viktig del av programmet, og det vi legger opp til at deltakerne inviteres til jevnlige sosiale samlinger, inspirasjonsforedrag og networking event i regi av Impact Hub Bergen eller medlemmer på huset.

 

"Impact Challenge gav oss mye godt faglig påfyll, både som startup og individer. Like viktig var det å være en del av et miljø hvor man møter andre som også forsøker å påvirke folks liv til det bedre. Å diskutere med andre i liknende situasjoner er både inspirerende og motiverende."

ERIK, LIFEKEYS

 

Om Impact Hub Bergen:

Impact Hub Bergen er et gründerhus med en unik kompetanse innen sosial innovasjon og entreprenørskap. Helt siden starten i 2011 har huset jobbet med samfunnsrelaterte utfordringer, både gjennom programmer, eventer, prosesser og gjennom medlemmene våre. Rundt halvparten av dagens medlemmer er  i kategorien sosial entreprenører og jobber med alt fra folkehelse til velferdsteknologi. Den andre halvpart er i stor grad yrker som grafisk designere, fotografer, andre kreative yrker, utviklere eller eller frilansere som bidrar med nyttig kompetanse på huset.

Impact Hub Bergen har en internasjonal tyngde og er del av et av verdens største nettverk for sosial innovasjon med over 100 Hubber og over 16.000 medlemmer globalt. Bare i Bergen har vi hatt over 40 nasjonaliteter koblet til huset, og vi ser på mangfold som en av våre største verdier for å fremme god samfunnsinnovasjon.