Innovasjonscamp
Nov
17
to Nov 19

Innovasjonscamp

Lær innovasjonsmetodikk i praksis! InnovasjonsCampen starter fredag ettermiddag og varer til søndag ettermiddag. Her vil du jobbe i tverrfaglige team for å finne gode løsninger i møte med eldrebølgen!

 

InnovasjonsCamp.jpg
View Event →
Tenkemiddag
Nov
9
6:00 PM18:00

Tenkemiddag

Formål med tenkemiddagen er å la deltakerne få muligheten til å bli kjent med hva som ligger bak de ulike utfordringene og treffe mennesker som selv har erfart dem på kroppen.

Vi inviterer eldre, pårørende, helsepersonell og andre med relevant erfaring til å fortelle om sin opplevelse og dele hva de tenker kan bidra til en positiv endring i møte med eldrebølgen.

Middagen vil ta form som et menneskebibliotek. Under middagen vil ressurspersonene bli presentert som levende bøker. Etter måltidet kan deltakerne låne seg tid sammen med bøkene via kveldens bibliotekar, og få tid til å lese deres historier. Her er det lov å stille spørsmål en ellers ikke tør å spørre. 

Bøker.jpg
View Event →
Dypdykk 3: Å delta lenger og være en ressurs for andre
Oct
26
6:00 PM18:00

Dypdykk 3: Å delta lenger og være en ressurs for andre

Livet slutter ikke når en blir pensjonist, og det tredje dypdykket handler om hvordan eldre kan bidra lenger og hvordan vi kan bruke ressursene våre smartere. Ulike aktiviteter kan bidra til en mer meningsfull hverdag hvor en får brukt sine ressurser aktivt. Frivillighet blir samtidig mer viktig i møte med manglende arbeidskraft og et større omsorgsbehov.

Tid og sted: 26. Oktober klokken 18 – 21, hos Impact Hub Bergen

PROGRAM DYPDYKK 3: hvordan kan vi bruke våre ressurser smartere?

18.00: Velkommen til Impact Challenge
           
18.10: Seniorene – miljøvennlig og fornybar energi
          
Tom Guldberg – Daglig leder, Føniksalliansen

18.30: Frivillige som samarbeidspartnere
           
Eirin Hillestad, leder frivillighet & Kultur, Verdighetssenteret

18.45: Aldring og mangfold
           ved Linn-Heidi Lunde, forfatter, psykologspesialist
           og forsker Haukeland universitetssykehus.

19.00: Pause

19.15  Fortsatt en ressurs
          ved Margrethe Lundegård, Frivillighetskoordinator Bergen Kommune

19.30: Intervju med Klaudia Bachinger, gründer av WiSR

19.45: Fra velferdsstat til velferdsamfunn
           ved Fredrik Gullowsen – gründer Nyby.no

19.55: Pause – gå til gruppearbeid

20.00: Workshop: muligheter og barrierer for å bruke ressursene smartere

20.40: Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum

21.00: Takk for i dag og tema for neste arrangement

 

View Event →
Dypdykk 2: Å bo hjemme lengre
Oct
19
6:00 PM18:00

Dypdykk 2: Å bo hjemme lengre

I andre dypdykk ser vi på hva som skal til for å få flere eldre til å kunne bo hjemme lenger. Helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere inviteres til å dele sine tanker om hvordan en kan bo hjemme og tilrettelegge samfunnet slik at en kan være selvstendig lenger. 

Tid og sted: 19. Oktober klokken 18 – 21, hos Impact Hub Bergen

PROGRAM DYPDYKK 2: hvordan kan vi bidra til at flere kan bo hjemme lengre?

18.00:  Velkommen til Impact Challenge
           
18.10:   Å bo hjemme lenger – hvilke mulighetsområder gir dette for norsk industri?
             Arild Kristensen, Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

18.30:   Hvordan skal Bergen kommune få byens innbyggere til å bo lenger hjemme
              Alette Hilton Knudsen, Prosjektleder, Smart Omsorg, Bergen kommune

18.45:  Om fremtidens omsorgsboliger
            Sixten Rahlff, Daglig leder 3RW Arkitekter

19.00: Pause

19.15:  Fleksible bosteder med optimale bad
           Jeanne Boge, Første amenuensis ved Senter for Omsorgsforskning.

19.30:  Selvstendig dusjing -utvikling med brukeren i sentrum
            Camilla Nielsen, Co-founder Able On Medical

19.45:  Pause, gå til gruppearbeid

20.00:  Workshop: muligheter og barrierer for å kunne bo hjemme lenger

20.40:  Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum

21.00:  Takk for i dag og tema for neste Dypdykk

 

View Event →
Dypdykk 1: En sunn og aktiv alderdom
Sep
28
6:00 PM18:00

Dypdykk 1: En sunn og aktiv alderdom

Formål med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til eldrebølgen. Gjennom en rekke korte innlegg vil vi belyse ulike sider ved de demografiske endringene vi går i møte. Vi henter inspirasjon fra løsninger som fungerer bra i andre land og byer, og presenterer disse. Gründervirksomheter trekkes inn som case. Det blir også en workshop-del hvor du som deltaker selv kan dykke ned i ulike områder og definere hvilke barrierer en bør arbeide for å løse.

Første dypdykk handler om hva som skal til for å legge til rette for en sunn og aktiv alderdom. Vi inviterer til en fremoverlent samtale mellom helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere for å avdekke barrierer og muligheter for mer eldrevennlig samfunn.

Tid og sted: 28. September klokken 18 – 21, hos Impact Hub Bergen

Program: 

DYPDYKK 1: hvordan sikre en sunn og aktiv alderdom for flere?

18.00: Velkommen til Impact Challenge
            ved arrangør Impact Hub Bergen

18.05:  Åpningsord
            ved Vigdis A. Gåskjenn, Byråd for helse og omsorg

18.15:  Alder er intet hinder, fordommer derimot..

            ved Tobba T. Sudmann Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen på Vestlandet

18.30:  Hverdagsrehabilitering
            ved Linda Dalsgård, Programkoordinator, Smart Omsorg, Bergen kommune

18.45: Lek mer! Bruk av spillteknologi for en aktiv alderdom

           ved Beatrix Vereijken, professor ved institutt for nevromedisin og    
            bevegelsesvitenskap,  NTNU, leder for NTNU helseprosjekt EXACT.

19.05: Norge et land for aktive seniorer
            ved Mette Aanes, Førsteamenuensis, Sosialpsykolog, PhD i Folkehelse,
            Høgskolen på Vestlandet

19.15: Livskvalitet og god helse satt i system
          ved Lone Koldby, gründer av Aktivitetsdosetten

19.25: Mulighetene ligger i motivasjonen
           ved Jon Ingar Kjenes, CEO i Motitech

19.35: Pause

19.50: Workshop: muligheter og barrierer for en sunn og aktiv alderdom

20.30: Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum.

21.00: Takk for i dag og tema for neste Dypdykk.

 

View Event →
Infomøte
Sep
7
6:00 PM18:00

Infomøte

Vil du bidra til et mer eldrevennlig samfunn?

Vi holder to informasjonsmøter, og dersom du ikke hadde anledning den 24. August, er du herved invitert til informasjonsmøte den 07. September kl 18.00 – 19.30. Deltakelse i programmet er gratis.

View Event →
Infomøte
Aug
24
6:00 PM18:00

Infomøte

Vil du bidra til et mer eldrevennlig samfunn?

Impact Challenge - Eldrebølgen - er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Verktøyene vi bruker for å komme frem til nye løsninger består av strategisk innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning. Høsten 2017 skal Impact Challenge samle mennesker på tvers av fagfelt og sektorer for å finne nye løsninger for et mer eldrevennlig samfunn.

Du er herved invitert til informasjonsmøte den 24. August kl 18.00 – 19.30. Deltakelse i programmet er gratis.

View Event →