Hvorfor fungerer IPS så bra og hvordan kan vi utnytte? LINDA SKADAL KVÅLE

Linda Skadal Kvåle, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Linda Skadal Kvåle, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Linda Skadal Kvåle er teamleder på Fretex sine IPS-tiltak i Bergen; Senter for jobbmestring og Jobb Først. Har en mastergrad i psykologi og videreutdanning i SE og IPS, Har skrevet om hvordan fremme naturlig bistand på arbeidsplassen i boken Inkluderingskompetanse (Frøyland og Spjelkavik, 2014).

Transkribert innlegg legges ut med en gang vi har fått bekreftelse fra Linda Skadal Kvåle på teksten.

Dypdykk 3Silje Grastveit