Åpningsord ved fungerende sosialbyråd PER ARNE LARSEN

Per Arne Larsen, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Per Arne Larsen, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Per Arne Larsen bidro med kveldens første innlegg i Impact Challenge programmet. Han kom som rykende fersk byråd for sosial, bolig og inkludering som vikar for Erlend Horn som for tiden er i pappaperm. Som sosialbyråd har han ansvar for sosialfeltet i Bergen med alt det rommer; fra flyktninger, NAV og sosialtjenesten, rus med mer. I sin tidligere jobb, som han fratrådte bare noen dager før dette arrangementet, var han leder for designklyngen UNI Innovasjon, hvor han jobbet med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling, design tenking og tilrettelegging for tverrfaglighet. Her er Per-Arne H. Larsen sitt innlegg:

Jeg så i den forrige jobben min hvor utrolig viktig det å arbeide med innovasjon i helsesektoren, og hvordan en kan arbeide for å legge til rette for bedre tjenester, høyere kvalitet, og næringsutvikling. Jeg har veldig tro på Impact Challenge Programmet, og er veldig glad for at temaet som er valgt ut er psykisk helse.  Det er mange felt og spørsmål en må se nærmere på i den rollen jeg nå trer inn i. Sosiale utfordringer i samfunnet er i endring, og vi har et hjelpeapparat som er tilpasset dagens, eller kanskje gårsdagens utfordringer. Også muligheten for å løse eksisterende utfordringer endrer seg over tid, og skal vi være smarte må vi følge med. Jeg tenker ikke bare på den raske teknologiske utviklingen, men også på at de fleste av oss har mye mer kunnskap enn før. Vi både kan og vil være aktive i vår egen prosess når vi sliter med noe.

Vi leser at unge, mer enn før er opptatte av sunnhet og helse, ha gode relasjoner til foreldrene, og jobber målrettet med skole og studier. Hva er det som gjør at en økende andel av de unge likevel sliter psykisk, opplever ensomhet og skader seg selv? 25% av studenter i Norge trenger hjelp med psykiske utfordringer. Dette tilsvarer 6000 studenter i Bergen. Hva slags hjelp er det de skal få? Og hvordan hjelpe så tidlig at de psykiske utfordringene ikke går utover utdanning, jobb og sosiale relasjoner og kanskje setter studentene selv i fare?

Et annet viktig eksempel på sosiale endringer er at det stadig økende andel av fattige i Norge har innvandrer bakgrunn. Hjelpetilbudet for fattige er ikke designet for dem. Ikke minst, hvordan tar vi i bruk kompetansen til innvandrere slik at de lukkes med å skaffe seg jobb og sosialt nettverk i Norge? Hva tenker de selv er suksess kriteriene?

Når under 25% av de som søker hjelp på helsestasjon og skolehelsetjenester er gutter, er det fordi de sliter mindre? Mye tyder på at det ikke er slik.  Hva er det med hjelpe tilbudet som ikke appellerer? Er det så enkelt at flere mannlige ansatte er det som skal til? Og i så fall, hvorfor har vi ikke gjort det for lenge siden?

Har dere noen ideer som gjør at flere fullfører videregående skole og er bedre forberedt på å komme seg inn på arbeidsmarkedet? Da tenker jeg ikke på nye, store, skolereformer. Men ideer som tar utgangspunkt i elevene som ikke fullfører. Så kan vi fortsette å liste opp mange utfordringer som kommer til å bli viktige fremover. Det er virkelig behov for innovasjon og nye ideer. Både med og uten smart teknologi som er en del av løsningen. Derfor ser jeg at initiativet som Impact Hub Bergen har satt i gang som positivt og viktig. Både fagfolk og politikere trenger å lytte, og ta med seg ideer som fortjener å prøves ut.

Dialogen mellom fagfolk og brukererfaringer fra tjenestene er viktige i innovasjonsarbeidet som ligger foran oss. Studenter innen helse og sosialfag har mye å bidra med. I min forrige jobb, altså den jeg hadde for 5 dager siden, så jeg hvor viktig både brukerinvolvering og tverrfaglighet er.  Og vi så at ved hjelp av designmetodikk kunne vi involvere brukere, helsearbeidere, pasienter, pårørende og flere andre så tidlig så mulig. For med bedre samarbeid på tvers, så øker sjansen for at de tjenestene som utvikles faktisk er de rette.

Vi så også hvor viktig det er med eksperimentering og prototyping, og med gode forbindelser til ulike finansieringskilder er det også gode utsikter til at ideene kan bli prøvd ut.

Jeg vil ønske dere lykke til med denne kvelden. Og jeg har lyst til å være med en stund til, og de kommende kveldene med beslektede temaer. Jeg er virkelig spent på å følge prosessen videre! Takk for oppmerksomheten.


Dypdykk 1Silje Grastveit