Lavterskel psykisk helsetilbud - for hvem, hva og hvordan? MARIA LØVVIK NORHEIM

Maria Løvvik Norheim, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Maria Løvvik Norheim, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Maria Løvvik Norheim er psykolog med spesialistområde barn og unge, utdannet i 2005. Hun har jobbet med barn og unge i PPT (skole), spesialisthelsetjeneste og psykiske helsetjenester i kommunen. Siden 2017 har hun jobbet  med å planlegge og utvikle tjenester for barn og unge i kommunen og nå i nyetablert avdeling for kunnskapsutvikling.

Transkribert innlegg legges ut med en gang vi har fått bekreftelse fra Maria Norheim på teksten.