Kultursensitiv selvmordsforebygging, hvordan nå inn til mennesker som ikke behersker nyanser i det norske språket? ANNIE NOREVIK og ANNE MARITA MILDE

Anne Marita Milde, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Anne Marita Milde, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Annie Norevik, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Annie Norevik, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Annie Norevik er psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid og er spesialkonsulent ved RVTS Vest. Hun har bred klinisk erfaring med selvmordsatferd og selvskading hos barn og unge og har veiledet og undervist studenter og fagfolk om temaene.

Anne Marita Milde er psykologspesialist og seniorforsker for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Hun har en doktorgrad i biologisk og medisinsk psykologi, og har bred klinisk erfaring med selvmordsatferd og risikovurdering. Hun har veiledet og undervist studenter om temaet samt holdt foredrag.

Dypdykk 2Silje Grastveit