Hvilke barrierer må vi komme forbi forbi å lykkes med et inkluderende arbeidsliv? SILJE BOLSTAD

Silje Bolstad, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Silje Bolstad, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Silje Bolstad er spesialpedagog og har bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har tidligere jobbet på barnevernsbolig for barn fra 0-12 år, på akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus og de siste 11 årene har jeg jobbet med attføring med deltakere fra NAV. Hun har i den perioden jobbet innom alle tiltakene i NAV hvor deltakerne er ment å komme ut i et ordinært arbeid på slutten av tiltaksløpet. Hun er i dag fagleder og personalansvarlig for tiltakene AFT, lærlingprogrammet, og deres servicekurs for flyktninger. AFT tiltaket omfatter også deres MB program hvor de utdanner erfaringskonsulenter.

Innlegget til Silje Bolstad ble dessverre ikke tatt opp på grunn av tekniske problemer. Noe av det hun snakket om var:

Resultatene blir best når deltagerne får tid og opplæring innen arbeidet de ønsker å utføre. Alle kan få opplæring innen sitt ønskede yrke til en viss grad. Bare det å snakke samme fagspråk gir deltagerne fortere innpass på arbeidsplassen enn de som ikke gjør det. De fleste trenger tid til å bygge opp selvtilliten igjen, og opprette troen på at de kan fungere godt i et arbeidsliv. Vi skulle gjerne hatt flere tilrettelagte opplæringskurs enn NAV gir i dag.

Dypdykk 3Silje Grastveit