Hvilke kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og ungdom bør tettes? IDA SVEGE

Ida Svege, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Ida Svege, Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Ida Svege er Seniorrådgiver for Kavlifondets helseforskningsprogram og i ExtraStiftelsen. Hun interesserer seg spesielt for å forbedre beslutningsprosessene for forskningsfinansiering, utvikle tiltak og programmer for behovsidentifisert forskning, og fremme initiativ for åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet i forskningen. Ida har egen forskererfaring fra spesialisthelsetjenesten innen feltene fysioterapi/ortopedi, traumatologi og evaluering av målemetoder.

Transkribert innlegg legges ut med en gang vi har fått bekreftelse fra Ida Svege på teksten.

Dypdykk 1Silje Grastveit