ÅRETS TEMA 2019

Psykisk helse

Høsten 2019 inviterer vi
et utvalg bedrifter til vårt inkubasjonsprogram for å realisere løsninger som bidrar til bedre psykisk helse

 
iStock-466268301.jpg

IMPACT CHALLENGE 2019: PSYKISK HELSE

Helsevesenet i Norge er blant de beste i verden. Vi har gode levekår og vi lever stadig lenger. Likevel er det mange utfordringer. Et stadig økende antall mennesker oppsøker helsevesenet med behov for oppfølging og behandling av psykiske vansker. Det er kø inn på psykologistudiet, men samtidig er det mangel på psykologtjenester.

 
 
Copy of impactchallenge-0853.jpg

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer.

Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best. Les mer om programmet her.

 
Copy of impactchallenge-0824.jpg

Inkubasjonsprogram


I 2019 vil et utvalg bedrifter få mulighet til å blu del av vårt inkubasjonsprogram spesielt designet for sosial innovasjon. Deltakelse er gratis.

Søknadsfrist: 01 August2019
Oppstart: September 2019

 
AdobeStock_93092556_crop+for+web-optimized.jpg

Fjorårets tema: Aldersvennlige samfunn

Livet slutter ikke når en blir pensjonist, og det tredje dypdykket handler om hvordan eldre kan bidra lenger. Ulike aktiviteter kan bidra til en mer meningsfull hverdag hvor en får brukt sine ressurser aktivt. Frivillighet blir samtidig mer viktig i møte med manglende arbeidskraft og et større omsorgsbehov.

 

Arrangement 2019 

 
 

timeline_impactchallenge_webside_home_medium_topspace.png
 

 

Programpartnere

Takket være god støtte fra våre programpartnere kan Impact Challenge realiseres.

 
 
 
 
Sponsorlogoer+til+hompage.jpg