DYPDYKK 1: Aktivitetsdosetten

impactchallenge-0899.jpg

Aktivitetsdosetten ved Lone Koldby

Lone har bakgrunn som fysioterapeut og har jobbet mange år på sykehjem. Med bakgrunn og erfaring fra dette arbeidet utviklet hun Aktivitetsdosetten, hvor ulike spesialtilpassede aktiviteter doseres ut over de ulike ukedagene og gis til sykehjemsbeboer med den samme viktighet som medisiner.

De som bor på sykehjem er like forskjellig som du og jeg. Det er ikke slik at alle som bor på sykehjem liker trekkspill og bingo – og de individuelle interesser må ivaretas også når en blir gammel og trenger litt mer hjelp i hverdagen. Det kan være at en beboer heller ønsker å gå en tur  eller få besøk av en hund, og da er det de ansatte, pårørende og familie som må bidra ved å legge til rette for det. Gjennom Aktivitetsdosetten tydeliggjøres de individuelle interesser og aktivitetene settes i system.

Aktivitetsdosetten har nå vært prøvd på sykehjem et godt stykke tid og fungerer veldig bra. Lone mener også at denne metoden fint kan benyttes for hjemmeboende, ved at en bruker aktivisering som medisin. Det bidrar positivt til helsen både ved at en holder seg aktiv og ved at en får bedre livskvalitet. I samarbeid med Generasjonsmøte M, en annen sosial entreprenør, testes Aktivitetsdosetten nå på hjemmeboende i en bydel i Oslo. Ofte er det personlige barrierer som hindrer eldre i å holde seg aktiv, en kan være utrygg og redd for å falle, føler seg alene eller har andre grunner som forhindrer dem i å opprettholde daglig aktivitet. I dette pilotprosjektet har Aktivitetsdosetten engasjert ungdom som besøker de eldre hjemme og utfører aktiviteter som er tilpasset den enkelte sine interesser. Aktiviteter kan være alt fra å gå på café, gå på kino eller bare gå en tur og ha en samtalepartner.
 

- Hvordan har det vært for deg å arbeide som gründer i dette feltet?

Jeg har vært så heldig å få utvikle ideen da jeg jobbet på sykehjem og fikk så muligheten til å etablere min egen bedrift og ta ideen videre. Det er spennende å få arbeide med en ny metode og etablere nye samarbeidsrelasjoner, både innen privatsektor, innen familien og innen helse. Jeg ser mange som har et stort utbytte av å snakke sammen, og jeg tenker at sosial entreprenørene har en brobyggerfunksjon, ved at en knytter bånd mellom parter som normalt gjerne ikke samarbeider til dagen. Sosialt entreprenørskap bryter litt med tenkningen om at det er det offentlige som skal komme og redde oss hver gang vi trenger hjelp. Her er det en del andre land som har kommet lenger i anerkjennelsen av sosial entreprenørens rolle for å løse viktige samfunnsutfordringer.

 

- Hvordan sikre god oppfølging av brukerne av Aktivitetsdosetten?

Det vanskelige er jo ikke å komme i gang og bruke Aktivitetsdosetten, men å opprettholde aktiviteten over tid og sikre motivasjonen hos den enkelte bruker. Derfor har vi opprettet et abonnement hvor en tre ganger i året møter andre sykehjem som også benytter seg av Aktivitetsdosetten kan dele erfaringer rundt hvordan de har arbeidet med metoden. Årlig måles effekten av Aktivitetsdosetten, blant annet ved å se på hvorvidt medisinbruk går ned og om opplevd livskvalitet går opp. De måler også om sykefraværet går ned blant de ansatte, og ser at Aktivitetsdosetten har en positiv virkning på både brukerne og de som bruker den som del av sitt arbeid.

 

Silje Grastveit