DYPDYKK 2: Hva gjør Bergen kommune for å få byens innbyggere til å bo hjemme lenger?

_DSC1319.jpg

Hva gjør Bergen kommune for å få byens innbyggere til å bo hjemme lenger?

ved Alette H. Knudsen, programleder Smart Omsorg, Bergen kommune

 Bergen kommune har et program – Smart Omsorg – som skal omstille og modernisere tjenestene i kommunene.

´Vi er opptatt av å gå ut og spørre de det angår – hva er viktig for brukerne når vi skal designe nye, bedre løsninger. Vi har etterhvert fått en ganske god oversikt over hva innbyggerne mener de trenger for at de skal bo lenger hjemme i sine egne hjem` innleder Alette Knudsen med, programleder for Smart Omsorg.

Vi har en rekke større utfordringer i kommunen – i løpet av den neste tiårsperioden vil vi trenge over 800 millioner mer til pleie og omsorgstjenester dersom vi fortsetter utviklingen og veksten slik den er i dag. Vi bruker nærmere 6 milliarder på helse i Bergen kommune ut av et totalbudsjett på 20 milliarder. Det er ikke uvanlig at rundt 30% av kommunebudsjettene går til helse. I tillegg til skole og oppvekst er helse den store utgiftsposten.

Vi har nådd toppen av skatteinntekter og vi kan ikke finansiere omsorgsbehovet hos syke og eldre i nær fremtid. Ergo: du må gjøre mer av jobben selv.

Som kommune ønsker vi jo at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det ønsket stemmer også med hva folk flest ønsker selv. En ønsker å føle seg trygg og kunne klare seg selv.

En viktig del av det å kunne bo hjemme lenger handler om hjelpemidler. Når vi har vært ute og snakket med byens innbyggere om hvilke utfordringer de opplever knyttet til hjelpemidler, så er svarene at de opplever hjelpemidlene som vanskelig tilgjengelig. De synes veien frem til hjelpemidlene er kronglete, de får forskjellige svar fra ulike instanser, blir sendt hit og dit. Det er usikkerhet rundt når en skal forholde seg til kommunale systemer, og når en skal forholde seg til statlige systemer – for korttidshjelpemidler hører til det kommunale ansvaret, mens varige hjelpemidler hører til det statlige ansvaret. Dette bildet opplever de som fragmentert, vanskelig å forholde seg til og de forteller at de mangler en dør inn. Her har vi derfor laget et prosjekt med ulike hjelpefunksjoner, hvorav en av dem er å lage et selvbetjeningslager hvor en kan gå og hente de hjelpemidlene en trenger når en trenger dem.

Vi har jo også kjørt en tidligere innovasjonscamp, hvor en av ideen som kom frem var at vi må bli bedre på å koble de frivillige med behov  – vi jobber derfor med en plattform i disse dager som et samarbeidsprosjekt mellom frivilighetskoordinatorene i Bergen kommune og en privat aktør, for å få bygget en slik tjeneste. Vi har hatt en prosess nå der vi har søkt om støtte til en rekke initiativer, men vi har fått avslag. Så veien fra innovasjonscamp til ferdig løsning kan være en kronglete vei. Selv om kommunene har kommet et stykke lenger når det gjelder innovative partnerskap og innovative anskaffelser, så er det en vei å gå fra man har en idé til man kan realisere denne. Det er ikke alltid vond vilje eller treghet i systemene, men det er mange hensyn som skal tas i en slik prosess.

Vi opplever av og til når vi er med i disse idéprosessene, at folk noen ganger undervurderer hva som skjer i kommunene, for det foregår faktisk veldig mange ting i kommunen. Mange kan kanskje komme til å tenke at noe er en veldig god idé, men så viser det seg at det gjerne er noe vi allerede har gjort, eller holder på med å realisere – eller som vi har forkastet for den saks skyld.

Vi er en av de største kommunene og for å få implementert nye løsninger, så må de først prøves ut – de må piloteres. Fra vi starter en prosess med testing og pilotering så går det gjerne ett år eller to før vi klarer å få med oss hele kommunen. Bare innenfor helse og omsorg så har vi over 8000 ansatte, så det er ingen liten bedrift. Når det er sagt så vil vi gjerne ha gode ideer, men det er ikke alltid så enkle løsninger som skal til.

Derfor er det viktig for oss å være med i disse prosessene og bidra med erfaring og kompetanse slik at en ikke ender opp med å bruke tid på ideer som ikke er realiserbare.

På Smart Omsorg sin nettside kan en finne mer informasjon: smartomsorg.no.

 

 

 

 

Silje Grastveit