Social Innovation Camp

Årlig har Impact Hub et undervisningsforløp om sosialt entreprenørskap som går over 6 uker for 60 sosionomstudenter på Høgskolen på Vestlandet. Programmet er i samarbeid med Mohnsenteret. Hvert år velges en målgruppe som studentene lager løsninger for. I 2017 var målgruppen eldre med eldrebølgen i fokus.

Som sosionomstudent er entreprenørskap en ganske ny tenkemåte for mange, og førløpet studentene skal gjennom er intensivt og krevende. I løpet av få uker skal gruppene gjøre seg kjent med målgruppens behov, komme på en løsning som har potensiale for å bli en virksomhet, lære om forretningsmodellering, skrive en fullstendig forretningsplan og presentere bedriften sin for et dommerpanel. Denne gangen var panelet en håndfull pensjonister som fikk presentert 9 ulike forretningsplaner. Løsningene strakk seg fra en omreisende eldremesse for å tilgjengeliggjøre aktivitetstilbud for eldre, til en frivillighetssentral for hjemmehjelptjenester.

Målet med Social Innovation Camp på Høgskolen er at studentene skal få en smak av hva det vil si å skape noe eget, og så en spire til entreprenørskap før de skal ut i arbeidslivet.

Silje Grastveit