DYPDYKK 1: En sunn og aktiv alderdom

Dypdykk 1: En sunn og aktiv alderdom var Impact Challenge programmets første arrangement, og vi var så heldig å få med oss Vigdis Anita Gåskjenn, Byråd for helse og omsorg - til å åpne programmet. Impact Challenge programmet ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap om demografiutfordringen, og vi transkriberer derfor innleggende fra Dypdykkene slik at flere kan få innsikt.

 

Åpningsord ved Vigdis Anita Gåskjenn

Demografiutfordringen er en av de større utfordringer vi må møte i tiden som kommer. Andel yrkesaktive vil synke, og kostnadene knyttet til et større antall eldre vil øke. Større endringer må til, og samtidig vet vi at endring også noen ganger kan skape ubehag.

Innovasjon og nye måter å jobbe på finnes i skjæringspunktet mellom ulike fagfelt og sektorer. Spørsmål som melder seg er: hvordan kan vi bedre legge til rette for en sunn og aktiv alderdom for flere? Hvilken rolle har kommunen ifht å legge til rette for at flere kan holde seg i aktivitet? Hvordan blir sivilsamfunnet mobilisert ifht å kunne bidra med sine ressurser? Hvordan kan vi organisere frivilligheten på bedre måter så flere kan bidra ifht forebygging, skape aktivitet og for mindre ensomhet?

Løsningene sitter nærmere brukerne og ikke minst blant ansatte i førstelinjetjenesten. Hvordan sikre at de som sitter på størst kunnskap og kompetanse inkluderes i prosessene og blir oppmuntret til å komme med sine innspill og ideer til bedre løsninger? Da må en ikke føle seg detaljstyrt, da må en føle seg myndiggjort og få tillitt og rom til å komme med sine innspill. Det er viktig at kommunen går de ideelle, frivillige og næringsliv i møte – vi må være åpen for at nye, bedre løsninger kan skapes i dialog mellom ulike sektorer og bransjer.  

Bergen kommune er derfor veldig glad for at initiativer som Impact Challenge settes i gang, og ønsker deltakerne lykke til med prosessen!

 

   PROGRAM DYPDYKK 1:  hvordan sikre en sunn og aktiv alderdom for flere?  18.00:  Velkommen til Impact Challenge             ved arrangør Impact Hub Bergen 18.05:   Åpningsord             ved Vigdis A. Gåskjenn, Byråd for helse og omsorg 18.15:   Alder er intet hinder, fordommer derimot..              ved Tobba T. Sudmann Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen på Vestlandet 18.30:   Hverdagsrehabilitering             ved Linda Dalsgård, Programkoordinator, Smart Omsorg, Bergen kommune 18.45:  Lek mer! Bruk av spillteknologi for en aktiv alderdom             ved Beatrix Vereijken, professor ved institutt for nevromedisin og                 bevegelsesvitenskap,  NTNU, leder for NTNU helseprosjekt EXACT. 19.05:  Norge et land for aktive seniorer             ved Mette Aanes, Førsteamenuensis, Sosialpsykolog, PhD i Folkehelse,             Høgskolen på Vestlandet 19.15:  Livskvalitet og god helse satt i system           ved Lone Koldby, gründer av Aktivitetsdosetten 19.25:  Mulighetene ligger i motivasjonen            ved Jon Ingar Kjenes, CEO i Motitech 19.35:  Pause  19.50:  Workshop: muligheter og barrierer for en sunn og aktiv alderdom  20.30:  Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum.  21.00:  Takk for i dag og tema for neste Dypdykk.

 

PROGRAM DYPDYKK 1: hvordan sikre en sunn og aktiv alderdom for flere?

18.00: Velkommen til Impact Challenge
            ved arrangør Impact Hub Bergen

18.05:  Åpningsord
            ved Vigdis A. Gåskjenn, Byråd for helse og omsorg

18.15:  Alder er intet hinder, fordommer derimot..

            ved Tobba T. Sudmann Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen på Vestlandet

18.30:  Hverdagsrehabilitering
            ved Linda Dalsgård, Programkoordinator, Smart Omsorg, Bergen kommune

18.45: Lek mer! Bruk av spillteknologi for en aktiv alderdom

           ved Beatrix Vereijken, professor ved institutt for nevromedisin og    
            bevegelsesvitenskap,  NTNU, leder for NTNU helseprosjekt EXACT.

19.05: Norge et land for aktive seniorer
            ved Mette Aanes, Førsteamenuensis, Sosialpsykolog, PhD i Folkehelse,
            Høgskolen på Vestlandet

19.15: Livskvalitet og god helse satt i system
          ved Lone Koldby, gründer av Aktivitetsdosetten

19.25: Mulighetene ligger i motivasjonen
           ved Jon Ingar Kjenes, CEO i Motitech

19.35: Pause

19.50: Workshop: muligheter og barrierer for en sunn og aktiv alderdom

20.30: Oppsamling av resultater fra workshop og avsluttende refleksjon i plenum.

21.00: Takk for i dag og tema for neste Dypdykk.

Silje Grastveit